Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • Juf Josanne
  Bezoekers:
 • Woorden blok 1

  K21 woorden met kleefletters

  twaalf

  de slurf

  de schelpen

  de golven

  de bergen

  durven

   

  W1a    woorden met ei

  ik brei

  de aardbei

  de eieren

  de arbeider

  het seizoen

  veilig

   

  R12 klankgroepen met een stomme e

  genoeg

  betalen

  de kinderen

  wandelen

  rekenen

  gisteren

   

  W2a    woorden met ij

  de partij

  rijden

  grijs

  ijzer

  gelijk

  ijverig

   

  R8   woorden met 2 klankgroepen

  praten

  weten

  trappen

  leggen

  de kelder

  de meester

   

   

 • Woorden blok 2

  K22 vaste stukjes ~ig(e) en ~lijk(e)

  rustig

  jarig

  gelukkige

  eerlijk

  gevaarlijke

  natuurlijk

   

  W3a    woorden met ou

  de kabouter

  de ouders

  verkouden

  trouw

  trouwens

  vouwen

   

  WW1 werkwoorden herkennen

  lopen

  voelen

  ik slaap

  ik beweeg

  hij gooit

  hij leest

   

  W4a    woorden met au

  de augurk

  het applaus

  rauwe groente

  nauwe schoenen

  benauwd

  snauwen

   

   

  WW2 werkwoorden hebben 3 persoonsvormen

  ik loop

  ik pak

  ik denk

  hij loopt

  hij pakt

  hij denkt

  wij lopen

  wij pakken

  wij denken

   

 • Woorden blok 3

  K23 vaste stukjes ~ing, ~sel en ~te

  de redding

  de beloning

  het raadsel

  het knipsel

  de stilte

  de ruimte

   

  W5a    woorden met f~

  het feit

  de folder

  de fazant

  de fantasie

  Frankrijk

  fraai

   

   

  R11 woorden met meer klankgroepen overzicht

  betalen

  vergeten

  vertellen

  gelukkig

  bezorgen

  begrijpen

   

  W6a    woorden met s~

  het sein

  de sinaasappel

  de sirene

  de seconde

  de sigaar

  september

   

  R17 bijvoeglijke naamwoorden

  een dik boek

  dikke boeken

  een groot huis

  grote huizen

  een fijne school

  fijne scholen

 • Woorden blok 4

  R2 samenstellingen

  de hoofdpijn

  de hoofddoek

  doorgaan

  doorrijden

  vuurrood

  lichtgroen

   

  W10a  woorden met /ie/ = i

  de olifant

  de giraf

  de taxi

  de piramide

  de visite

  de kiwi

   

  WW3 werkwoorden met v en z

  ik blijf

  ik lees

  ik durf

  hij blijft

  hij leest

  hij durft

   

  W10b  woorden met /ie/ = i

  de televisie

  het diploma

  het artikel

  de limonade

  het uniform

  het virus

   

  WW4 werkwoorden met d

  ik vind

  ik word

  ik raad

  hij vindt

  hij wordt

  hij raadt

 • Woorden blok 5

  K14 woorden op ~cht en ~gt

  de nacht

  recht

  hij zegt

  hij vraagt

  hij lacht

  hij wacht

   

  W11a  woorden met /s/ = c

  de cel

  het cement

  de centimeter

  het concert

  december

  precies

   

   

  R18 meervoud van woorden op ~a, ~i, ~o en ~u

  de zebra’s

  de kassa’s

  de taxi’s

  de foto’s

  de auto’s

  de paraplu’s

   

  W12a  woorden met /k/ = c

  de camping

  de caravan

  de clown

  de acrobaat

  de reclame

  controleren

   

  R19 lange woorden: overzicht

  de kastdeuren

  de boekwinkel

  de nachttrein

  opbellen

  geheimzinnig

  de vergadering

 • Woorden blok 6

  K24 vaste stukjes ~heid, ~baar en ~zaam

  de veiligheid

  de waarheid

  vloeibaar

  breekbaar

  leerzaam

  gehoorzaam

   

   

  W9a    woorden met ch

  het lichaam

  juichen

  de echo

  goochelen

  het jochie

  kuchen

   

   

  WW5 persoonsvormen invullen

  de man geeft

  Marco reist

  jij loopt

  jij wordt

  loop jij?

  word jij?

   

   

  W13a  woorden met th

  thuis

  de thee

  het thema

  het theater

  de thermometer

  de bibliotheek

   

   

  WW6 werkwoorden met een ik-vorm op ~a, ~ij, ~ou

  ik sta

  ik hou

  ik rij

  hij staat

  hij houdt

  hij rijdt

 • Alle spellingscategorie√ęn
 • Woorden blok 7

  K25 woorden op ~atie, ~itie en ~tie

  de prestatie

  de operatie

  de reparatie

  de informatie

  de politie

  de vakantie

   

   

  W14a  woorden op ~b

  de club

  het web

  eb en vloed

  de rib

  de krab/ik krab

  ik heb

   

   

  K26 woorden met ea, ia, io en ioe

  het theater

  de piano

  de radio

  de studio

  het stadion

  de kampioen

   

   

  W15a  woorden op ~y

  de baby

  de pony

  de hobby

  de jury

  de lolly

  sorry

   

   

  R19 lange woorden: overzicht

  de kastdeuren

  de boekwinkel

  de nachttrein

  opbellen

  geheimzinnig

  de vergadering

 • Woorden blok 8

  WW7 werkwoorden: overzicht

  jij loopt/loop jij?

  jij duwt/duw jij?

  jij vindt/vind jij?

  jij wordt/word jij?

  jij durft/durf jij?

  jij leest/lees jij?

   

  W16a  woorden met x

  de taxi

  expres

  extra

  de box

  het examen

  de saxofoon

   

  WW8 werkwoorden: hebben, kunnen, willen, mogen en zijn

  ik ben

  jij bent/ben jij?

  hij is

  ik heb

  jij hebt/heb jij?

  hij heeft

   

  W17a  woorden die hetzelfde klinken

  lijden (van pijn)

  leiden (van de leiding)

  hard (van harder)

  hart (van harten)

  moed (van moedig)

  hij moet (van moeten)

   

  R20 woorden met 's ~

  's morgens

  's middags

  's avonds

  's nachts

  's maandags

  's woensdags

 • BLOON is een methode-onafhankelijke manier om te oefenen met spelling.

   

  B= bekijken van het woord, welke 

       spellingmoeilijkheid komt er in voor?
  L= lezen van het woord, wat betekent het woord?
  O= omdraaien van het blad (in dit geval wegkijken van je computerscherm)
  O= opschrijven van het woord vanuit het 

       geheugen
  N= nakijken van het woord

   

  B Het oefenen van spelling wint aan kracht als je eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel in de denkwolk worden geschreven.


  L Hierna wordt het woord gelezen en laat je  de betekenis op je inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt je betrokkenheid bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.


  O Het blad wordt omgedraaid(wegkijken van de computer). Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de verbinding gemaakt van het woord op je computer naar je geheugen.

   

  O Het woord wordt vanuit je geheugen opgeschreven in een schrift of op een ander schrijfblad. De hersenen moeten gaan werken, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend wordt. Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening.


  N Door na te kijken leer je kritisch te zijn op je gemaakte werk. Op deze manier leer je ook van gemaakte fouten.

   

  Is het woord fout geschreven, dan wordt er een droevige smiley getekend naast het woord. Als het woord goed geschreven is, dan een blije smiley. Er kan ook gekozen worden voor kleuren (rood, groen). Ieder moeilijk woord oefen je minstens 5 dagen achter elkaar.
  Fouten maken mag, daar leer je van! Op de vijfde dag moeten alle woorden wel goed geschreven worden.

¬© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls